FUE & FUT Skar Restorasyonu

Saç ekimi dünya da oldukça uzun yıllardır yapılmakta olan bir operasyondur. Pek çok farklı metot denenmiş, bu metotların sonuçları gözlenmiş ve hasta sayısı artarak günümüze kadar ulaşmıştır. Saç ekimi operasyonu artarak devam etmekte ve operasyonlar da mükemmellik beklentisi oluşmaktadır. Bu beklenti ise - yapılan operasyon sayısında ki artışla birlikte tecrübenin artması- günümüzde karşılanabilir hale gelmiştir. Saç ekim yöntemlerinden, FUT oldukça uzun yıllar kullanılmıştır. FUT operasyonu sırasında ense bölgesinden alınan saçlı deri, uygun koşullar altında tek tek köklerine ayrılarak saçsız alanda açılan kanalların içine yerleştiriliyordu. FUT operasyonunda, enseden doku alınan bölge dikiş atılarak birleştiriliyor, iki hafta kalan dikişler daha sonra alınıyordu. Bu işlemin ardından da elbette ense bölgesinde kalınlığı kişiden kişiye değişebilen, iki kulak arasında uzun bir iz kalıyordu. Bu işlemi geçiren hastaların a pek çoğu Bu iz sebebi ile oldukça rahatsızlık duymaktalar, saçlarını istedikleri gibi kullanamamaktan da şikayet etmektedirler.

Skar, yani yara izinin kapatılması ise; *** izin üzerine ekilen saç kökleri ile ya da *** micropigmentation yani gölgeleme tekniği ile kapatılabilmektedir.

Günümüzde daha yaygın kullanılan FUE yöntemi ise, sağlıklı saçların olduğu alandan köklerin tek tek alınması yöntemidir. Bu yöntem de kullanılan cihazın doğru kullanılması ile hiç belli olmayacak denli küçük izler kalmaktadır. Fakat; Hastanın ense bölgesinin seyrek olması halinde, Kullanılan cihazların yanlış seçilmesi gibi sebepler ile FUE yönteminde de iz kalabilmektedir.

*** FUE operasyonu sebebi ile ensede oluşan izler ise micropigmentation yani gölgeleme tekniği ile kapatılabilmektedir.