DHI Tekniği

Direct Hair Implant olarakta adlandırılan DHI tekniği saç ekiminde konfor ve greftlerin daha sağlıklı ekimini sağlaması sebebi ile yeni bir çığır açmıştır. DHI tekniği özel kalemler kullanılarak yapılan bir saç ekim yöntemidir. FUE tekniği ile ense bölgesinden tek tek alınan saç kökleri DHI ile ekilmektedir.

Avantajlarını ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz;
** Kanal açma süresi ortadan kalkmakta ve greftlerin dışarıda kalma süreci azalmaktadır,
** Greftler özel kalem uçlarına yerleştirlerek ekilmektedir,
** Greftler direk kalem ucu ile deriye yerleştirildiği için hiç bir baskı ve zarar görmeden yerleştirilmektedir,
** Ekilen saçlarda fire oranı %1’ e indirilmektedir, ** DHI, Saç Ekim işlemi sırasında kanama miktarı minimum olmaktadır,
** Operasyon sonrasında şişme ve ağrı gibi yan etkiler görülmemektedir,
** Greftlerin yerleştirildiği kalemler tekli, ikili ve üçlü saç köklerine uygun olacak şeklide farklı boylardadır ve ön tarafa tekli greftler ile doğal ekim sağlanabilmektedir.
Geriye doğru çoklu kökler ile de dolgunluk sağlanmaktadır.
DHI; kanal açma işlemi atlandığından süre açısından kısalık, greftlerin daha hızlı ekimi ve greftlerin direk tutularak yerleştirilmemesi zarar görmemesi gibi sebeplerden dolayı kesinlikle yeni bir devir ve saç ekiminde bir devrimdir.