Saç Dökülme Evreleri

Saç Dökülmesi Tipleri (Norwood / Hamilton Skalası)
 
Ilk olarak Dr. Hamilton 1951 yılında erkek tipi saç dökülmesini sınıflandırmış, daha sonra da Dr. Norwood   1975 yılında bu sınıflandırmayı geliştirmiştir. Bu sınıflandırma günümüzde de aşağıdaki şekliyle kullanılmaktadır ve saç dökülmesinin hangi seviyede olduğunu tespit etmeki çinr ehberlik edebilmektedir.
 

 
 
Skalada, saç dökülmesi 7 kademe de sınıflandırılmıştır.Seviye 1 de görüldüğü gibi saç dökülmesi öncelikle saçın ön kısmında kenarlardan başlar. Saç dökülmesi ilerledikçe (Seviye 2-3) saçın ön kısmında yanlarda boşluklar artar, saç alın çizgisi geriye çekilir ve saçın tepe kısmında (Vertex bölgesinde) açıklık oluşmaya başlar. Seviye 4A ye gelindiğinde “kellik” olarak adlandırabileceğimiz durum ortaya çıkmıştır. Bu durumda saçlarımız; kafamızın alın bölgesinden arka bölgesine doğru dökülmüş ve saç derisi oldukça görülür bir halalmıştır. 4A itibari ile saç ekimi daha yakıcı bir ihtiyaç haline gelir.
 
Model 1;
 
Kişinin, ön saç çizgisinde gerileme başlamıştır. Saç ekimi konusunda çok dikkatli karar verilmesi gereken bir hasta gurubudur. Özellikle genç hastalarda çok dikkatlice düşünülüp karar verilmesi gereken bir saç dökülme çeşididir. Ekim yapılarak doldurulan ön saç çizgisi hastanın kendi saçlarını zaman içinde kaybetmesi durumunda çok efektif olmayabilir. Bu dönemde kişi çare arayışına başlar fakat tek başını kozmetik uygulamalar yetmeyebilir. Saçların mezoterapi, PRP gibi tedaviler ile dökülmesi yavaşlatılmalı ve zayıflayan saç telleri güçlendirilmelidir. Aynı zamanda kimyasal oranı düşük bir şampuan, evde kullanmak üzere losyon, kür ve saç güçlendirici bir takım besin takviyeleri önerilebilir.
 
Model 2-2A;
 
Artık saç çizgisi kaybolmuştur ve ekim düşünülebilir. Saç çizgisi kişinin yaşına, yüz oranına ( altın oran) göre tekrar oluşturulur ve tavsiye edilen öncelikle kanalların açılmasıdır. Bu sayede tam greft sayısı tespit edilebilir ve böylelikle ense bölgesinden fazla greft alınmamış olur. Model 2 ile 2A arasında ki farkı oluşturan bir saçsız bölge vardır ve model 2 aşamasında yapılacak saç ekimi operasyonu sırasında bu bölgenin (2A) sıklaştırılması tavsiye edilmektedir
 
Model 3-3A-Vertex
 
Model 3 ve 3A, saç çizgisinde oluşmuş gerileme sebebi kesinlikle saç ekimi düşündürten saç dökülme modelleridir. Yeniden oluşturulan saç çizgisinden geriye doğru saçların aynı yön ve açısında yanlar ve üstlerin dökülme potansiyeli de hesaplanarak dikkatlice ve planlanarak  ekilmesi gereklidir.
3 V açıklık durumunda ise , ön bölge ve vertex doldurulmalıdır. Vertex bölgesinde açılan kanallar deriye paralel ve yönlerinde açılmalı ve çoklu greftler ekilerek dolgunluk sağlanmalıdır. Vertex ileri de daha fazla açılacağı için muhtemel dökülme alanları da hesaplanarak ikinci seans ertelenmeye çalışılmalıdır.
 
Model 4-4A
 
Model 4, dikkatlice ve hastanın yüz oranı hesaplanarak oluşturulan yeni saç çizgisinden itibaren saçsız alan doldurulmalı ve vertex taranmalıdır. 4A ise vertex açıklığı olmadığı için saç çizgisinden geriye doğru muhtemel dökülme alanları ile birlikte taranmalıdır.
 
Model 5-5A
 
Model 5 de ön ve vertex arasında bir miktar saç kalmıştır ve dökülme potansiyeli oldukça yüksektir. Bu sebeple saç çizgisi oluşturulmalı ve ortada kalan saçlar yokmuş gibi planlanarak tüm kafa taranmalıdır. Model 5A da ise ortada kalan saçlar da gitmiş ve tüm alan boştur. Tüm alan ve muhtemel dökülme alanları tamamen taranmalıdır, kulak üstlerinde kalan bölge de aşağı doğru saç dökülmesi olabileceği göz önüne alınmalı ve ikinci ve üçüncü seanslar için donör alan ( doku alınan bölge) dikkatlice kullanılmalıdır.  Genellikle bir yılın sonunda ikinci seans gereken tipte dökülmelerdir. İkinci seans için tüm saçların tamamen çıkması beklenmeli ve yeni ekim ona göre planlanmalıdır.
 
Model 6-7
 
Artık saç dökülmesi son evreye gelmiştir. Model 6 ve 7 arasında en önemli fark kulak üstlerinin de aşağıya doğru inmiş olmasıdır. Yukarı da belirtildiği gibi saç ekimi planlamasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri işte bu durumdur. Yanlış planlama da bir çok sefer ekim yapılmış bile olsa yanlar boşalır ve maalesef ekim alanı ada şeklinde kalabilir.
Bu evrede alınabilecek doku sayısı alınır, ön ve vertex taranır, birinci yılın sonunda kesinlikle ikinci seans gerekir. İkinci seans sonunda gerekir ise micropigmentation ( bkz. gölgeleme tekniği) ile daha dolgun görünüm sağlanabilmektedir.